History Thesis about the 'rooie school' in Uden

year: 2014
tutor: H. van Bergeijk

Een gebouw waar veel mensen herinneringen uit hun jeugd op kunnen halen is het gebouw van hun oude middelbare school. Op deze plek brengen de meeste jongeren een groot deel van hun tienerjaren door en worden ze van een kind een puber. Voor mij was deze plek het gebouw van het Kruisheren Kollege dat bekend stond als ‘de rooie school’ vanwege de rode en oranje tinten van de gebruikte bouwmaterialen.

Van binnen is het een transparant gebouw door het gebruik van veel glas tussen de les- en verkeersruimtes. Moest je tijdens de les iets doen buiten het lokaal dan kon je even rond kijken of een vriendinnetje of vriendje uit een andere klas misschien les had in hetzelfde cluster zodat je oogcontact kon maken. Een korte ontmoeting op de gang behoorde tot de mogelijkheden als de ander snel reageerde en ook even het lokaal kon ontglippen. Deze transparantie werd zelfs doorgetrokken naar de gymzalen die in het midden van het gebouw lagen en omringd waren met ramen. Vanuit de gang en aula kon je de gymzalen inkijken waardoor een spel ontstond van zien en gezien worden. Liep je tijdens lestijd door de gang dan keek je even de gymzaal in om te kijken of die jongen of dat meisje uit een andere klas aan het gymmen was.

Rondom de gymzalen ligt een brede gang waaraan zes clusters liggen met de lesruimtes. Ieder cluster huisvest één of twee vakgroepen met een eigen bibliotheek en werkruimte in het midden van het cluster. Voor een schoolgebouw uit de jaren 70 een opmerkelijk ontwerp in vergelijking met het ‘standaard’ scholenbouw uit die tijd.

In deze scriptie wordt onderzocht hoe de plan ontwikkeling van het gebouw verlopen is. Daarnaast wordt er meer specifiek gekeken naar de achtergrond van twee elementen van het ontwerp. Dit zijn: de gymzalen die in het midden van het gebouw liggen en het overwegend rode kleur gebruik in het ontwerp.

De scriptie is onderverdeelt in zes hoofdstukken. De eerste drie hoofdstukken gaan over de aanloop naar het ontwerp. In dit deel wordt de voorgeschiedenis en context, de aanloop naar het programma van eisen en het programma van eisen besproken. Hoofdstuk vier tot en met zes gaat over het gemaakte ontwerp en de aanloop naar de gunning van het project. In deze hoofdstukken worden achtereenvolgens het voorlopig ontwerp, het definitief ontwerp en de afronding van het project besproken.

Download the full Thesis here:
Een vast-bedrag voor de Rooie School

Oplevering 1979
Exterieur kleur
interieur
PG BGG